Support:(+47) 48 05 77 00

0

kr 0,00

Du har ingen varer i handlekurv.

Felginformasjon

VEDLIKEHOLD AV ALUMINIUMSFELGER

Alufelger krever vedlikehold derfor skal felgene regelmessig rengjøres.

Spesielt bremsestøv må fjernes med jevne mellomrom, da dette kan brenne seg fast på felgoverflaten, med påfølgende skade på glans/polering.

 

Det anbefales å kun anvende alminnelig bilshampoo samt en bløt svamp/børste. Damp og trykkrensere må ikke anvendes til rengjøring av alufelger.

Vaskehallens felgbørster kan i visse tilfeller skade dine alufelger, derfor anbefales det ikke å benytte disse (kan velges bort i de fleste tilfeller).

Felger med polerte, forkrommede overflater krever en mer omhyggelig pleie og vedlikehold, spesielt med hensyn til bremsestøv. Her anbefales det at felgene rengjøres minst 1-2 gang i uken.

Polering med bilvoks kan anbefales! Regelmessig behandling med voks letter betydelig rengjøringen av din alufelg.

Ved reklamasjoner/garantisaker ser vi nøye på om det skyldes manglende rengjøring / vedlikehold i forhold til egentlige produksjonsfeil.

Feil bruk av felgrens kan medføre uopprettelige skader på felgens lakkering som i mange tilfeller først vil vise seg flere måneder etter anvendelse.

STYR UNNA FELGSYRE!

Følg bruksanvisninger nøye og vask grundig etter med rent vann.

 

OPPBEVARING

Når du oppbevarer dine felger/dekk, skal du sørge for at de ikke blir utsatt for direkte sollys. Dette er viktig!

Felgene skal rengjøres før dem settes bort for lagring.

Oppbevarer du dekkene med felger, skal de helst henges opp eller stables. Oppbevares dekkene derimot uten felg skal de oppbevares stående.

Dekk som oppbevares uten felger bør dreies med jevne mellomrom.

 

 

Så lett skifter du til nye kompletthjul

Parker bilen på et jevnt underlag og sett på håndbremsen. Løsne mutterne/boltene på et hjul av gangen for lettere avmontering når bilen er løftet.

 

Plasser jekken ved merkene på bilen.

Hev bilen ca. 5 cm over bakken. Hvis det ikke er merker på bilen, les i instruksjonsboken for korrekt løft.

 

Løsne mutterne/boltene for avmontering av gammelt hjul. Nav/anleggsflater rengjøres med smergelpapir og tørkes etterpå. Navet kan med fordel smøres med varmebestandig fett.

 

Bemerk om dekket er asymmetrisk og merket med OUTSIDE eller retningsbestemt med piler som angir rulleretning for korrekt plassering.

 

Medfølger det senter-ringer monteres de i felgen for at oppnå korrekt sentrering.

 

Monter kompletthjulet og fastspenn dette med fingrene på kryss. Hjulet skal holdes fast mens de første mutterne/boltene monteres.

 

Kontroller frigang ved bremsekalipper, forstillingsdeler, karosseri.

 

Kompletthjulet strammes til med moment (se instruksjonsbok) på kryss. Avslutt med å montere senterkoppen.

 

VIKTIG! Husk å etterstramme etter ca. 100 km

 

DET DU TRENGER ER:

Jekk

Hjulkryss

Momentnøkkel

Smergelpapir til rengjøring av nav.

 

Innhold ved levering

Kompletthjul montert/avbalansert eller løse felger.

Muttere/bolter 16/20 stk.

Senterkopper 4 stk.

Senter-ringer 4 stk. – Enkelte felger er boret direkte til bilen.